ปัญหาใหญ่ของการทำเว็บไซต์

ปัญหาใหญ่ของการทำเว็บไซต์

คงไม่ต้องกล่าวถึงความสำคัญของ Internet ในปัจจุบันอีกต่อไป ว่าสาคัญมากเพียงใด จึงทำให้การทำเว็บไซต์กลายมาเป็นสื่ออันดับต้น ๆ ที่ทุกคนที่ทำธุรกิจคิดจะทำกัน แต่การทำเว็บไซต์โดยขาดความเข้าใจคิดว่า "เพียงแค่มีก็พอ" ทำให้ในหลายๆ ครั้งที่ต้องจ่ายเงินในการทำเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ Feedback ใดๆ เลย หรือเรียกว่า "ได้เว็บไซต์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ"

ซึ่งก่อนการตัดสินใจทำเว็บไซต์ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเว็บไซต์นั้นเปรียบเสมือน Showroom Sale Office หรือ แผนกต้อนรับบนโลกออนไลน์สาหรับบริษัทอสังหา หรือห้างร้านต่างๆ หรือจะเรียกได้ว่าเป็นร้านขายของ Online ก็ได้

ดังนั้นการที่เราจะใส่เนื้อหา การใช้งาน ตลอดจนรูปแบบการดีไซน์จึงสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสำคัญต่อ ภาพลักษณ์องค์กร และ ต่อผู้ใช้ ในการเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์

Share this post