การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจ

การออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจ

การออกแบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการสร้างเอกลักษณ์ (Identity), ภาพลักษณ์ที่แตกต่าง ตลอดจนเป็นการสื่อสาร Concept ของ Brand นั้นๆ ออกมา ให้น่าสนใจมากขึ้น ดึงดูด น่าติดตาม และน่าจับจองเป็นเจ้าของในที่สุด ซึ่งนั่นคือความสาเร็จของการสื่อสารเพื่อการตลาดที่แท้จริง

ความหมายของการออกแบบให้โดนใจจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เพราะบางครั้งอาจจะโดนใจเจ้าของแบรนด์ แต่อาจไม่โดนใจลูกค้า ดังนั้นการทำการบ้านร่วมกันทั้งฝ่ายออกแบบ และฝ่ายเจ้าของ Brand น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการได้ผลของการออกแบบที่โดนใจทั้งเจ้าของ และลูกค้านั่นเอง

Share this post