FAQ

คำถาม ที่พบบ่อย

การทำเว็บไซต์กับ CGradar แตกต่างกับการทำเว็บไซต์สาเร็จรูป หรือบางที่ที่รับทำโดยคิดราคาตายตัวเป็นแต่ละหน้าหรือราคาเหมา ซึ่งก็ต่างความคิดต่างการกระทำ จึงต้องขอชี้แจงว่างานของ CGradar เป็นงาน "Made to Order" จึงต้องพิจารณาตามความต้องการ โดยหากตั้งงบประมาณไว้แล้ว ก็สามารถแจ้งงบประมาณที่มีก่อนทำได้เลย เพราะทางเราสามารถให้คำปรึกษา หรือดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณของท่านได้ค่ะ

ลองติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันก่อน เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำที่ดีที่สุด ซึ่งน่าจะทำให้เข้าใจได้มากกว่าการอธิบายด้วยตัวหนังสือนะคะ

ได้ค่ะ ยินดีเสมอ อย่างน้อยเราอาจได้เป็นเพื่อนกันนะคะ

เรา คือ ทีม Freelance Fulltime ที่รวมตัวกันเพื่อทำงานสร้างสรรค์ และพัฒนา สื่อ Online และ Offline ตามความถนัดของแต่ละคน ให้เกิดประโยชน์ต่องานที่ท่านต้องการอย่างสุดความสามารถค่ะ

Contact Us

  • Address: 14/5 ถ.ลาดพร้าว เขตจอมพล กทม. 10900

  • Phone: 099-469-9917, 02-938-4388

  • Email: at.nightstudio@gmail.com