CGradar Story

สิ่งสำคัญที่สุดคือประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง เรามุ่งเน้นการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ และใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ

  •  ทีมงานของเราเริ่มต้นจากการเป็น Web Developer Support งาน in-house ให้กับฝ่าย Web Develop ของ บริษัท แสนสิริ มหาชน จากัด (2551-2553) ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการเว็บกว่า 50 โครงการในนามบริษัท แสนสิริ จำกัด
  • ต่อมาเราได้มีโอกาสเป็น Website Support Outsource Team ของฝ่าย Marketing Online บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Plus Property Co.,Ltd – บริษัทในเครือของ “แสนสิริ”) ตั้งแต่ปี 2551-จนถึงปัจจุบัน
  • ทำให้เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มี Concept Design ที่แตกต่าง ตลอดจนบริษัทอื่นๆ ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องทำการตลาดโดยมีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ทำให้ทีมเราเพิ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อรองรับงานด้านต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการมาตลอด จนถึงปัจจุบัน
  • เป็นที่มาของหลักการดำเนินงานที่สาคัญที่สุดของการทำเว็บไซต์ของเรา คือ
    “มุ่งเน้นการออกแบบที่ส่งเสริมเอกลักษณ์แบรนด์ สร้าง Content ที่ดึงดูด และการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมตอบโจทย์ธุรกิจ”

Creativity 98%
UI/UX Design 95%
System Analysis 95%
Photography 90%
Flexibility 100%
CGradar Team

Our Professional Team

สิ่งสำคัญที่สุดคือประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง ทีมบุคลากรของเราไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเนื่องจากทุกคนได้เติบโตบนเส้นทางสายอาชีพของตนในหลากหลายบทบาท และประสบการณ์จากการทำงานในบริษัทใหญ่หลากหลายที่ สัมผัสทั้งธุรกิจขนาดเล็ก และใหญ่ทำให้ทีมมีจุดเด่นคือ ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีของแต่ละคน ในด้านครีเอทีฟ การออกแบบสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์  การทำตลาดบนเว็บไซต์การวางระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม การสร้างงานกราฟิก การตกแต่งภาพ และการถ่ายภาพ ด้วยประสบการณ์เหล่านี้ เราจึงพร้อมให้ข้อมูลคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์สูงสุด ที่ตอบโจทย์ความต้องการธุรกิจของคุณ