ด้วยความตั้งใจร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ผู้นำและเจ้าของธุรกิจพันธมิตรกว่า 60 ธุรกิจ จากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมตัวกันภายใต้ โครงการพัฒน์ PLUS+ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร่วมสร้างแคมเปญปลูกจิตสำนึกที่ดีให้สังคมผ่าน อนาคตของชาติภายใต้ชื่อ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

What We Do :

  • Creative & Consult
  • Web Development
  • Backoffice
  • Online Demo : Click Here


Project Details

  • Category: Web Design
  • Client: โครงการพัฒน์ PLUS+
  • Completed Date: 2018

Back Office